Jin Suo Gu Jing Wan

Jin Suo Gu Jing Wan - Max Nature

Max Nature

$9.80 
SKU: ef-3-J007

Functions
For myasthenia gravis, spermatorrhea, enuresis and leukorrhea.

Packing

200 Pills per bottle

Directions
8 Pills 3 times a day, 30 minutes to 1 hour away from meals with 250ml of water.

Ingredients
Jin Ying Zi, Lian Zi, Qian Shi, Sha Yuan Zi, Gan Cao, Fu Pen Zi, Di Huang, Shan Yu Rou, Wu Wei Zi