Jin Gui Shen Qi Wan

Jin Gui Shen Qi Wan - Max Nature

Max Nature

$33.20 
SKU: TJ-F010

Jin Gui Shen Qi Wan also know as:
Kidney Qi Formula from the Golden Cabinet

Functions:

Warms and Tonifies Kidney Yang

Ingredients
Rehmannia Root (Shu di huang) 8.89g, Dioscorea Rhizome (Shan yao) 4.44g, Cornus Fruit (Shan zhu yu) 4.44g, Hoelen (Fu ling) 3.33g, Moutan Bark (Mu dan pi) 3.33g, Alisma Rhizome (Ze xie) 3.33g, Cinnamon Bark (Gui zhi) 1.11g, Processed Lateral Root of Aconite (Fu zi) 1.11g

Suggested Use
Take 1 gram 1-3 times per day with warm water orally

Packing
100 g per bottle