Jin Gui Shen Qi Wan

Jin Gui Shen Qi Wan - Max Nature

Max Nature

$58.00 
SKU: BP-GNJG08A

Pa

7.1 powdered extract in a 750mg caplet
270 caplets per bottle

Directions

3 Capsules 2 times a day.

Ingredients
Shu Di(cooked Radix Rehmanniae), Shan Zhu(Fructus Corni), Shan Yao(Radix Dioscoreae), Fu Ling(Poria), Ze Xie(Rhizoma Alismatis), Dan Pi(Cortex Moutan), Zhi Fu Zi(Radix Lateralis Praeparatus Aconti Carmichaeli), Rou Gui(Cortex Cinnamomi)