Jiang Ya

Jiang Ya

Max Nature

$29.98 
SKU: HB345

Ingredients: Gastrodia rhizome (tian ma), Uncaria rhynchophylla stem, branch & hook (gou teng), Abalone shell (shi jue ming), Achyranthes root (niu xi), Gardenia fruit (zhi zi), Chinese skullcap root (huang qin), Eucommia stem bark (du zhong), Poria sclerotium (fu ling), Loranthus twig & leaf (sang ji sheng), Chinese motherwort aboveground parts (yi mu cao), Fo-ti stem (ye jiao teng), Asian water plantain rhizome (ze xie), St. Paul's wort aboveground parts (xi xian cao).

Description: Promote normal blood pressure*