Jiang Dan Gu Chun Wan 降胆固醇丸

Jiang Dan Gu Chun Wan 降胆固醇丸 - Max Nature

Ever Spring

$20.00 
SKU: N058

Functions
Jiang Dan Gu Chun Wan is an herbal formula to help maintain cholesterol levels within a normal range.

Package
200 Pills per bottle

Directions
5-8 Pills with warm water, 2-3 times daily
Herbalist may recommend a more specific dosage for individuals with specific needs

Ingredients
Fructus Crataegi - Shan Zha, Spica Prunellae - Xia Ku Cao, Flos Chrysanthemi - Ju Hua, Herba Cephalanoploris - Xiao Ji, Rhizoma Alismatis - Ze Xie, Semen Cassiae - Jue Ming Zi