Jian Pi Wan

Jian Pi Wan - Max Nature

Max Nature

$9.80 
SKU: ef-3-J005

Functions
For chronic gastritis, chronic colitis, chronic enteritis, pancreatitis, celiac disease, indigestion, duodenal ulcer, liver cirrhosis.

Packing

200 Pills per bottle

Directions
8 Pills 3 times a day, 30 minutes to 1 hour away from meals with 250ml of water.

Ingredients
Dang Shen, Bai Zhu, Chen Pi, Mai Ya, Shan Zha, Zhi Shi