Jia Wei Xiao Yao San

Jia Wei Xiao Yao San - Max Nature

Max Nature

$25.55 
SKU: MW-3370C

Also Known as Enhanced Free & Easy Wanderer

Functions:

Softens the Liver, Regulates Qi, Nourishes Blood, Strengthens the Spleen, Clears Heat

Standard Dosage:

3 grams three times daily or 4-5 grams twice daily.

Package:

50 gram bottle extract powder

Ingredients:

Paeonia lactiflora root-wine-fried, Poria cocos fungus, Atractylodes macrocephala rhizome, Paeonia suffruticosa root-bark, Gardenia jasminoides fruit, Bupleurum chinense root, Angelica sinensis root, Zingiber officinale rhizome-fresh, Glycyrrhiza uralensis root, Mentha haplocalyx herb, Jiu chao bai shao, Fu ling, Bai zhu, Mu dan pi, Zhi zi, Chai hu, Dang gui, Sheng jiang, Gan cao, Bo he.