Immortal Qi, 180 Capsule

Immortal Qi, 180 Capsule - Max Nature

Max Nature

$47.65 
SKU: BP-IQ180

Directions:
Three capsules two times per day.

Product Details:
(8:1 extract) capsules
10:1 (average) 500mg

Ingredients:
Huang Qi, Hong Jing Tian, Chuan Xiong, Mai Men Dong, Wu Wei Zi, Dong Chong Xia Cao, Tai Zi Shen, Bai Zhu, Dang Gui, Man Jing Zi, Sheng Jiang, Gan Cao, Sheng Ma, Chai Hu