Huo Xiang Zheng Qi Teapills 藿香正气丸

Huo Xiang Zheng Qi Teapills 藿香正气丸 - Max Nature

Max Nature

$18.60 
SKU: MW-3637

Functions
Releases the Exterior, Drains Dampness, Regulates Qi, Harmonizes the Middle Jiao

Suggested Use:
8 pills, 3 times daily

Packing

200 Teapills per bottle

Ingredients: Pin Yin and Botanical:
Huo Xiang - Pogostemon Cablin Herb, Bai Zhu - Atractylodes Macrocephala Rhizome, Hou Po - Magnolia Officinalis Bark, Jie Geng - Platycodon Grandiflorum Root, Chen Pi - Citrus Reticulata Peel, Gan Cao - Glycyrrhiza Uralensis Root, Ban Xia - Pinellia Ternata Rhizome, Da Fu Pi - Areca Catechu Peel, Bai Zhi - Angelica Dahurica Root, Zi Su Ye - Perilla Frutescens Leaf, Fu Ling - Poria Cocos Fungus, Da Zao - Ziziphus Jujuba Fruit, Sheng Jiang - Zingiber Officinale Rhizome-Fresh

Other Ingredients:
Botanical Wax
Talcum