Hindu Shing Yuen

Hindu Shing Yuen - Max Nature

Max Nature

$11.25 
SKU: ID2-SOS

F
Hindu Shing Yuen can enhance your strength, stamina and memory. It supports optimum function of your cardiovascular and circulatory systems and supports high function of your blood, brain, kidneys and muscles.

Packing

60 Pills per bottle

Directions:
Take 2 pills two times a day - In the morning & in the evening with water or tea.

Active Ingredients:
Lycium(gou qi zi) Berries 42mg, Pulverized Pearls(zhen zhu)3.5mg, Eucommia(du zhong) Stem Bark 52.5mg, Morinda(ba ji tian) Root 52.5mg, Oriental Ginseng(ren shen) Root 35mg, Polygala(yuan zhi) Root 31.5mg, Asiatic Dogwood(shan zhu yu) Fruit 52.5mg, Cinnamon(rou gui) Bark 7mg, Honey(feng mi)21mg, Dong-Quai(dang qui) Root17.5mg