HairCare NO.2

Max Nature

$17.50 
SKU: A-A-HK029-1

Ingredients
zhi he shou wu
Radix Polygoni Multiflori dang gui
Radix Angelicae Sinesis bu gu zhi
Fructus Psoraleae gou qi zi
Fructus Lycium Barbarum tu si zi
Semen Cuscutae fu ling
Poria niu xi
Radix Eyathulae

Directions

Orally take 5-8 pills each time 2-3 times a day or in compliance with doctor's order.

Package

200pill/bottle