Geng Nian An Pian - Meno Easy 更年安片

Geng Nian An Pian - Meno Easy 更年安片 - Max Nature

Max Nature

$25.00 
SKU: NL-6G20

Packing

200 Pills per bottle

Directions
6 pills, 2-3 times a day.

Ingredients
Di Huang (Rehmannia), Shu Di Huang (Rehmanni), Ze Xie (Asian Water Plantain), Mai Dong (Ophiopogon Root), Xuan Shen (Scrophularia Ningpoensis), Mu Dan Pi (Tree Peony Root Bark), Fu Ling (Poria), Zhen Zhu Mu (Concha Margaritifera), Xian Mao (Curculigo), Wu Wei Zi (Schisandra Fruit), Ci Shi (Magnetite), Shou Wu Teng (To-Ti Stem), Gou Teng (Uncaria Phynchophylla Stem), Fu Xiao Mai (Un-Ripe Wheat Grain), He Shou Wu (Polygonum)