Gecko Tonic Teapills Ge Jie Da Bu Wan 蛤蚧大补丸

Gecko Tonic Teapills Ge Jie Da Bu Wan 蛤蚧大补丸 - Max Nature

Max Nature

$19.49 
SKU: MW-3200

Also Known As - Gecko Great Tonifying Pills

Functions
Tonifies the Five Zang Organs, tonifies yang, strengthens Qi and Blood, nourishes Jing-essence

Directions
8 pills, 3 times a day.

Package
200 Teapills per bottle
Net Wt. 1.2 oz (33g)

Ingredients
Rehmannia glutinosa root-prep - Shu Di Huang, Eucommia ulmoides bark - Du Zhong, Dipsacus asperoides root - Xu Duan, Drynaria fortunei rhizome - Gu sui bu, Ligustrum lucidum fruit - Nu zhen zi, Polygonatum sibiricum rhizome - Huang jing, Codonopsis pilosula root - Dang shen, Gekko gecko, Angelica sinensis root - Ge jie, Lycium barbarum fruit - Dang gui, Astragalus membranaceus root - Gou qi zi, Poria cocos fungus - Huang qi, Dioscorea opposita rhizome - Fu Ling, Morinda officinalis root - Shan yao, Chaenomeles speciosa fruit - Ba ji tian, Glycyrrhiza uralensis root - Mu gua, Atractylodes macrocephala rhizome - Gan Cao, Activated carbon, Botanical wax, Talcum