GastroQuell, 60 Capusle

GastroQuell, 60 Capusle - Max Nature

Max Nature

$19.75 
SKU: BP-GQ

Directions:
Use dose as directed on bottle.

Product Details:
10:1 (extract) capsules
10:1 (average) 500mg

Ingredients:
Ban Xia, Zhu Ru, Dang Shen, Bai Zhu, Chai Hu, Yin Chen Hao, Bai Shao, Xiang Fu, Fu Ling, Shan Zha, Sheng Jiang, Zhi Ke, Gan Cao, Huang Lian