Gasping Formula Capsules - Xiang Sheng Po Di Wan - 響聲破笛丸

Gasping Formula Capsules - Xiang Sheng Po Di Wan - 響聲破笛丸 - Max Nature

Max Nature

$16.35 
SKU: STC-332

Functions
For laryngitis, pharyngitis and esophagitis.

Package
100 Capsules (500mg each) per bottle

Suggested Use
2 capsules 3 times daily.

Ingredients
Fructus Forsythiae (lian qiao), Radix Platycodonis (jie geng), Radix Glycyrrhizae (gan cao), Rhizoma Rhei (da huang), Fructus Amomi (sha ren), Rhizoma Chuanxiong (chuan xiong), Fructus Chebulae (he zi), Catechu (er xian yao), Herba Menthae (bo he).