Gan Mai Da Zao Tang

Gan Mai Da Zao Tang - Max Nature

Max Nature

$9.80 
SKU: ef-3-G004

Functions
Nourishes the Heart, Calms the Hun and Shen, Harmonizes the Middle Jiao b>Packing

200 Pills per bottle

Directions
8 Pills 3 times a day, 30 minutes to 1 hour away from meals with 250ml of water.

Ingredients
Gan Cao, Fu Xiao Mai, Da Zao, He Huan Pi, Shou Wu Teng, Fu Ling, Bai He