Gan Jiang Fen (Wu Xun Liu Huang)

Gan Jiang Fen (Wu Xun Liu Huang) - Max Nature

Max Nature

$12.50 
SKU: TW-G006-1

Common Name
Dried Ginger Powder / Rhizoma Zingiberis Powder (No sulfur smoked)

Latin Name
Powder of Zingiber oj-jicinale Rosc. Root (No sulfur smoked)

Packing
16 oz per bag