Fang Feng Tong Sheng Wan

Fang Feng Tong Sheng Wan - Max Nature

Max Nature

$7.00 
SKU: bio-TL138

Direction:

Take 16 pills each time, 3 times a day.

Packing

192 pills per box
Net wt. 1.2oz (33g)