Er Xian Tang

Er Xian Tang - Max Nature

Kamwo-Meridian

$16.99 
SKU: MCT-EXT

Functions
Warm the Kidney yang, tonify the Kidney essence, drain fire from the Kidneys, regulate the penetrating and conception vessels

Package
240 Teapills per bottle

Suggested Use
8 pills, three times per day

Ingredients
Curculigo Rhizome - Xian Mao,Epimedium Aerial Parts - Yin Yang Huo,Morinda Root - Ba Ji Tian,Dong Quai - Dang Gui,Phellodendron Bark - Huang Bai,Anemarrhena Rhizome - Zhi Mu