Du Huo Ji Sheng San

Du Huo Ji Sheng San - Max Nature

Max Nature

$26.55 
SKU: MW-3343C

Also Known as Du Huo Ju Sheng Tang

Functions:

Dispels Wind-Cold-Damp, Tonifies Liver and Kidneys, Tonifies Qi and Blood

Standard Dosage:

3 grams 3 times a day or 4-5 grams 2 times a day

Package:

100 gram bottle

Ingredients:

Taxillus chinensis stem & leaf, Rehmannia glutinosa root-prep, Codonopsis pilosula root, Angelica sinensis root, Poria cocos fungus, Angelica pubescens root, Achyranthes bidentata root, Eucommia ulmoides bark, Paeonia lactiflora root, Saposhnikovia divaricata root, Gentiana macrophylla root, Cinnamomum cassia bark, Ligusticum chuanxiong rhizome, Glycyrrhiza uralensis root, Sang ji sheng, Shu di huang, Dang shen, Dang gui, Fu ling, Du huo, Huai niu xi, Du zhong, Bai shao, Fang feng, Qin jiao, Rou gui, Chuan xiong, Gan cao