DiaQuell

DiaQuell - Max Nature

Max Nature

$24.00 
SKU: BP-DQDirections:

Take 3 capsules 2 times a day.

Product Details:
60 Capsules 500mg Each
10:1 Extract

Ingredients
Huang Qi, Xi Yang Shen, Sheng Di, Shan Yao, Dan Shen, Ge Gen, Xuan Shen, Chi Shao, Mai Men Dong, Fu Ling