Dan Zhi Xiao Yao San

Dan Zhi Xiao Yao San - Max Nature

Max Nature

$48.00 
SKU: GNJW03-LG

Package
90 Caplets (750mg each) per bottle
7:1 concentrated herbal formula

Directions
3 capsules 2 times daily