Cold Quell, 60 Capsule

Cold Quell, 60 Capsule - Max Nature

Max Nature

$19.75 
SKU: BP-CQ60

Directions:
Three capsules two times per day.

Product Details:
60 (10:1 extract)
10:1 (average) 500mg

Ingredients:
Ban Lan Gen
Lian Qiao
Jin Yin Hua
Xuan Shen
Sheng Di Huang
Chuan Xiong
Huang Qin
Chai Hu
Dang Shen
Ban Xia
Da Zao
Sheng Jiang
Niu Bang Zi
Bai Shao
Dang Gui
Jie Geng