Cnidium & Moutan Formula Capsules - Qing Re Bu Xue Tang - 清熱補血湯

Cnidium & Moutan Formula Capsules - Qing Re Bu Xue Tang - 清熱補血湯 - Max Nature

Max Nature

$21.00 
SKU: STC-246

Functions
Clear Heat and Regulate Blood Decoction.

Package
100 Capsules (500mg each) per bottle

Suggested Use
2 capsules 3 times daily.

Ingredients
Tang-kuei root (dang gui), White peony root (bai shao), Cooked rehmannia root (shu di huang), Schisandra fruit (wu wei zi), Cnidium root (chuan xiong), Moutan bark (mu dan pi), Ophiopogon root (mai men dong), Scrophularia root (xuan shen), Bupleurum root (chai hu), Anemarrhena root (zhi mu), Phellodendron bark (huang bo).