Cinnamon & Angelica Formula Capsules - Shang Zhong Xia Tong Yong Tong Feng Wan - 上中下通用痛風丸

Cinnamon & Angelica Formula Capsules - Shang Zhong Xia Tong Yong Tong Feng Wan - 上中下通用痛風丸 - Max Nature

Max Nature

$20.25 
SKU: STC-221

Functions
Relieves pain of all types of articular rheumatism caused by Coldness, Dampness, Heat, Phlegm or gout.

Package
100 Capsules (500mg each) per bottle

Suggested Use
2 capsules 3 times daily.

Ingredients
Cinnamon twig (gui zhi), Coix seed (yi yi ren), Chin-chiu (qin jiao), Notopterygium root (qiang huo), Cnidium root (chuan xiong), Persica kernel (tao ren), Carthamus flower (hong hua), Fragrant Angelica (bai zhi), Scabrous gentiana root(long dan), Phellodendron bark (huang bo), Japanese arisaema root (tian nan xing), Shen-chu (shen qu), Southern tsang shu root (cang zhu).