Chuan Xiong Cha Tiao San

Chuan Xiong Cha Tiao San - Max Nature

Max Nature

$25.99 
SKU: BP-GNCX59

Package
90 Caplets (750mg each) per bottle
7:1 concentrated herbal formula

Directions
3 capsules 2 times daily

Ingredients:
Bo He
Chuan Xiong
Jing Jie
Qiang Huo
Bai Zhi
Fang Feng
Qing Cha
Gan Cao