Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang

Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang - Max Nature

Max Nature

$19.99 
SKU: GNCH42

The manufacture dates on these products may be older or newer production. They are over stock in our warehouse and are non-refundable
Package
90 caplets per bottle (750mg each) Directions
3 Capsules 2 times a day
Ingredients:
Mu Li
Long Gu
Chai Hu
Huang Qin
Ban Xia
Dang Shen
Fu Ling
Sheng Jiang
Da Zao
Da Huang