Bu Zhong Yi Qi Tang

Bu Zhong Yi Qi Tang - Max Nature

Max Nature

$58.00 
SKU: GNBZ01-LG

Package
7.1 powdered extract in a 750mg caplet
270 cablets per bottle

Directions
3 Capsules 2 times a day

Ingredients:
Huang Qi
Ren Shen
Bai Zhu
Dang Gui
Chen Pi
Chai Hu
Sheng Ma
mix-fried Gan Cao