Bu Zhong Yi Qi Tang

Bu Zhong Yi Qi Tang - Max Nature

Max Nature

$32.50 
SKU: TJ-F003

Bu Zhong Yi Qi Tang also know as:
Tonify the Middle and Augment the Qi Formula

Functions:
Tonifies the Qi, Strengthens the Spleen and Stomach, Raises sunken yang

Ingredients
Ginseng (Ren shen) 4.44g, Atractylodes Rhizome (Bai zhu) 2.22g, Astragalus Root (Huang qi) 6.67g, Angelica sinensis (Dang gui) 2.22g, Jujube (Da zao) 2.22g, Citrus Peel (Chen pi) 2.22g, Bupleurum Root (Chai hu) 1.11g, Licorice (Gan cao) 4.44g, Sheng Jiang (Rhizoma zingiberis recens) 3.33g, Cimicifuga Rhizome (Sheng ma) 1.11g

Suggested Use
Take 1 gram 1-3 times per day with warm water orally

Packing
100 g per bottle