Bu Gu Zhi (Yan Zhi)

Bu Gu Zhi (Yan Zhi) - Max Nature

Kamwo-Meridian

$20.49 
SKU: MPPZ-BGZYZ

Package
100g (3.5oz) of the concentrated granules extracted from 500g of the raw herbs.

Ingredients
Bu Gu Zhi (Psoralea Fruit (salt-fried)) Other Ingredients: Gluten-free maltodextrin