Bu Gan San

Bu Gan San - Max Nature

Max Nature

$42.00 
SKU: MW-3112C

Also Known as Tonify the Liver Formula

Functions:

Tonifies Blood, Regulates Blood, Tonifies Liver Yin, Calms the Shen

Standard Dosage:

3 grams three times daily or 4-5 grams twice daily.

Package:

100 gram bottle

Ingredients:

Rehmannia glutinosa root-prep, Paeonia lactiflora root, Angelica sinensis root, Ligusticum chuanxiong rhizome, Ziziphus jujuba seed, Chaenomeles speciosa fruit, Glycyrrhiza uralensis root-prep, Shu di huang, Bai shao, Dang gui, Chuan xiong, Suan zao ren, Mu gua, Zhi gan cao