Bi Tong Wan鼻通丸

Bi Tong Wan鼻通丸 - Max Nature

Max Nature

$8.20 
SKU: TL161

Directions
Take 8 pills each time, 3 times daily with warm water.

Package
200 Teapills per bottle
Net Wt. 1.2 oz (33g)

Ingredients
E Bu Shi Cao ( Centipeda Herba), Xin Yi Hua (Magnolia Flos), Cang Er Zi (Xanthium Fructus), Bai Zhi (Angelica Dahurica Radix), Huang Qin (Scutellaria Radix), Bo He (Mentha Folium)