Bai Zhu Fen

Bai Zhu Fen - Max Nature

Max Nature

$13.50 
SKU: TW-B008-2

Common Name
Atractylodes Rhizome Powder, White Atractylodes Powder, Atractylodes Powder, AMK Powder, ATR Powder

Latin Name
Atractylodes macrocephala Koidz. Powder

Packing
16 oz per bag