Ba Zheng San

Ba Zheng San - Max Nature

Max Nature

$16.35 
SKU: BP-GNBZ35

Packing

90 Caplets (750mg each) per bottle
7:1 concentrated herbal formula

Directions
3 capsules 2 times daily

Ingredients:
Hua Shi(Talcum)
Che Qian Zi(Semen Plantaginis)
Qu Mai(Herba Dianthi)
Bian Xu(Herba Polygoni Avicularis)
Zhi Zi(Fructus Gardeniae)
Zhi Da Huang(processed Radix Et Rhizoma Rhei)
Deng Xin Cao(Medulla Junci)
Gan Cao(Radix Glycyrrhizae)