Ba Zhen Tang

Ba Zhen Tang - Max Nature

Max Nature

$16.35 
SKU: BP-GNBZ40

Package
90 Caplets (750mg each) per bottle
7:1 concentrated herbal formula

Directions
3 capsules 2 times daily

Ingredients:
Shu Di Huang
Dang Shen
Bai Zhu
Fu Ling
Dong Gui
Bai Shao
Chuan Xiong
mix-fried Gan Cao
Sheng Jiang
Da Zao