Ba Ji Yin Yang Teapills 巴戟阴阳丸

Ba Ji Yin Yang Teapills 巴戟阴阳丸 - Max Nature

Max Nature

$16.50 
SKU: MW-3381

 

Also Known As:

Morinda Pills to balance yin and Yang

Functions
Tonifies and Warms Kidney Yang, Nourishes Liver and Kidney Yin, Nourishes Blood, Restrains the Leakage of Fluids, Secures the Jing-essence

Package:
200 Teapills per bottle

Suggested Use:
8 pills, 3 times per day

Ingredients: Pin Yin and Botanical:
Ba Ji Tian- Morinda Officinalis Root, Shu Di Huang- Rehmannia Glutinosa Root-Prep, Yin Yang Huo- Epimedium Brevicornum Herb, Shan Yao- Dioscorea Opposita Rhizome, Bai Shao- Paeonia Lactiflora Root, Bu Gu Zhi- Psoralea Corylifolia Fruit, Xu Duan- Dipsacus Asperoides Root, Lian Zi- Nelumbo Nucifera Seed, Shan Zhu Yu- Cornus Officinalis Fruit, Jin Ying Zi- Rosa Laevigata Fruit, Gou Gi Zi- Lycium Barbarum Fruit, Du Zhong- Eucommia Ulmoides Bark, Dang Gui- Angelica Sinensis Root Other

Ingredients:
Activated Carbon, Botanical Wax, Talcum